ประกาศรับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ปี 2561 รอบที่ 1 ประเภท นักศึกษาหอพักรายเดิม นักศึกษาทุนฯ กิจกรรมและผู้ทำประโยชน์และชื่อเสียงให้สถาบัน สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 9-19 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก วันที่ 27 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์สถาบัน **หลักฐานประกอบการสมัคร *** ใบสมัคร+ติดรูปถ่าย+สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา จะพิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารครบเท่านั้น!! ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครหอพัก 2561