บริษัท ซีพี อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็ดดูเคชั่นแอนด์ไมเกรชั่น เซ็นเตอร์ 📣📣📣 ได้จัดสัมนาเรียนต่อออสเตรเลีย “เรียนและฝึกงานกับโรงแรม 5 ดาวพร้อมโอกาสทำงานต่อที่ออสเตรเลีย” 🇭🇲️🇭🇲️🇭🇲