รายชื่อขออนุมัติผ่อนผันทหาร ปี 2560 (กรุงเทพมหานคร) : รายละเอียด รายชื่อขออนุมัติผ่อนผันทหาร ปี 2560 (ต่างจังหวัด) : รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติม งานบริการและสวัสดิการ โทร 02-329-8000 ต่อ 3243 (พี่ตุ๊ก)