เปิดรับนิสิตนักศึกษาฝึกงาน  สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้ดำเนินการเว็บไซต์  Thaitrade.com B2B e-Marketplace