ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 รายเดิม นักศึกษาทุน นักศึกษากิจกรรม และนักศึกษาผู้ทำชื่อเสียงให้สถาบัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1