ศูนย์กีฬาTest

 

งานศูนย์กีฬา มีงานบริการทั้งหมด ดังนี้

1.สนามกีฬา

2. สนามแบดมินตัน