นักศึกษาผู้กู้ยืมชั้นปีสุดท้าย วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 พบกันนะคะ เตรียมกระดาษโน๊ต หรือสมุดเล็กๆ ไปด้วยนะ เผื่อจดรายละเอียดสำคัญที่ตนเองสนใจค่ะ ถ้าผู้ปกครองของนักศึกษาสะดวกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะ

ณ หอประชุมสถาบัน (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น. แยกฝั่งตามคณะที่แจ้งนะคะ เพื่อความรวดเร็วจ้า

ป.ล. พรุ่งนี้งดให้บริการที่สำนักงานกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. นะคะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่จ้า

กยศ.สจล.😉
21พ.ค.62

ตามลิ้งข้างล่างนี้ค่ะ https://www.facebook.com/StudentLoan.KMITL/photos/pcb.2198800073566632/2198795880233718/?type=3&theater