“เชิญเสนอราคารับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2562” รายละเอียดประกาศ ตามไฟล์ที่แนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรนิภา สุขพันธ์/ว่าที่รต.อภิชัย แส้ทอง โทรศัพท์ 02 3298000 ต่อ 3243 (วัน เวลา ราชการ) หรือ โทร. 081 3649071

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่  1.ประกาศ เงื่อนไขรับประกันภัยอุบัติเหตุ 2562