สำหรับนักศึกษาคนใดที่มีความสนใจในโปรแกรมการฝึกงานในทรัพยากรมนุษย์ (สรรหา)

เจ้าหน้าที่ธุรการและบัญชีระหว่างสิงหาคม 2018 – เมษายน 2019

โครงการฝึกงานที่ให้คำปรึกษาแวนเนสพลัส