ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

รายเดิม นักศึกษาทุน นักศึกษากิจกรรม และนักศึกษาผู้ทำชื่อเสียงให้สถาบัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1