ประกาศรับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ปี 2561

รอบที่ 1 ประเภท นักศึกษาหอพักรายเดิม นักศึกษาทุนฯ กิจกรรมและผู้ทำประโยชน์และชื่อเสียงให้สถาบัน

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 9-19 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก วันที่ 27 เมษายน 2561

ทางเว็บไซต์สถาบัน

**หลักฐานประกอบการสมัคร ***

ใบสมัคร+ติดรูปถ่าย+สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา

จะพิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารครบเท่านั้น!!

ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครหอพัก 2561