สมัครเรียนวิชาทหาร 61

ให้นักศึกษาปฎิบัติ ดังนี้


1.แปลงใบสมัครเป็นไฟล์ Wold/แล้วพิมพใบสมัคร รด.2 ทั้ง 2 แผ่นส่งมาให้ ผกท.ทางข้อความเฟสนี้(https://www.facebook.com/kseapich)
2.วันที่นำเอกสารมายื่น ให้แจ้ง ผกท.ว่าพิมพ์ใบสมัครส่งทางเฟสแล้ว
3.เอกสารที่ใช้
3.1 รูป นศท.ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2รูป(รูปเก่าใช้ได้)
3.2 นศท.โอนย้ายมาใหม่ ใช้หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ปีที่ผ่านมาหรือหนังสือโอนย้ายสถานศึกษา (กทม.และ ปริมณฑลขอที่
ศูนย์การกำลังสำรอง ถ.วิภาวด้รังสิต ต่างจังหวัดขอที่ หน่วยฝึก หรือ นรด. (ต้องมีระบุว่าสำเร็จ วิชาทหารปีที่ผ่านมา ถ้าระบุ อยู่ระหว่างรอฟังผลสอบใช้ ไม่ได้)
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
4.นักศึกษาปัจจุบัน เลื่อนชั้น ใช้รูปถ่าย 1 รูป เท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2560

เอกสาร : ใบสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/kseapich หรือ โทร 02-329-8000 ต่อ 3243