รายชื่อขออนุมัติผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2562 ตาม Links ด้านล่างนี้ค่ะ 1.กรุงเทพมหานคร ปี 2562 2. รวมต่างจังหวัด ปี 2562 จะเป็นรายชื่อของนักศึกษาที่มายื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับสถาบัน ในปีการศึกษา 2561 เท่านั้น (ยื่นคำร้องไว้เดือนตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562)