Archive

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับ บริษัท โอเอสซี พัฒนา จำกัด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับ บริษัท โอเอสซี พัฒนา จำกัด

Read More

ประกาศรายชื่อทุนทำชื่อเสียงให้สถาบัน ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ได้รับทุนตามเอกสารแนบ ค่ะ ประกาศทุนทำชื่อเสียงให้สถาบัน ปีการศึกษา 2560

Read More

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนนักศึกษาฝึกงาน บริษัท แวนเนส พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด

สำหรับนักศึกษาคนใดที่มีความสนใจในโปรแกรมการฝึกงานในทรัพยากรมนุษย์ (สรรหา) เจ้าหน้าที่ธุรการและบัญชีระหว่างสิงหาคม 2018 – เมษายน 2019 โครงการฝึกงานที่ให้คำปรึกษาแวนเนสพลัส

Read More

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริษัท SBI Thai Online จำกัด

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริษัท SBI Thai Online จำกัด สำหรับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์การทำงาน เอกสารรายละเอียดการรับสมัคร  

Read More

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานนักศึกษาฝึกงาน บริษัท SBI Thai Online จำกัด

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานนักศึกษาฝึกงาน บริษัท SBI Thai Online จำกัด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หรือนักศึกษาจบใหม่ เอกสารรายละเอียดการสมัคร  

Read More