Archive

ประกาศรายชื่อหอพักนักศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อหอพักนักศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 -ประกาศ –> ประกาศรายชื่อหอพักนักศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 **กรุณาอ่านประกาศรับสมัครให้ครบถ้วน**

Read More

ด่วน !!! นักศึกษาทุนเรียนดีที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

ด่วน นักศึกษาทุนเรียนดีที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ นักศึกษาทุนเรียนดีที่ต้องส่งเอการเพิ่ม

Read More

ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เทศโก้ โลตัส ส่งใบสมัครที่คณะภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 รายละเอียดดังนี้ ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

Read More

รายละเอียดความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2561

Read More