Archive

โครงการนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน สำหรับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 สจล.

สำหรับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 สจล. พบกับประสบการณ์ที่ไร้ขีดจำกัด ในการเตรียมความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานอย่างเต็มตัว👨‍💻👩‍💻 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://career.thaibev.com สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://career.thaibev.com #Changjunior7

Read More

เปิดรับนิสิตนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับนิสิตนักศึกษาฝึกงาน  สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้ดำเนินการเว็บไซต์  Thaitrade.com B2B e-Marketplace

Read More

บริษัท ซีพี อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็ดดูเคชั่นแอนด์ไมเกรชั่น เซ็นเตอร์ ได้จัดสัมนาเรียนต่อออสเตรเลีย “เรียนและฝึกงานกับโรงแรม 5 ดาวพร้อมโอกาสทำงานต่อที่ออสเตรเลีย”

บริษัท ซีพี อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็ดดูเคชั่นแอนด์ไมเกรชั่น เซ็นเตอร์ 📣📣📣 ได้จัดสัมนาเรียนต่อออสเตรเลีย “เรียนและฝึกงานกับโรงแรม 5 ดาวพร้อมโอกาสทำงานต่อที่ออสเตรเลีย” 🇭🇲️🇭🇲️🇭🇲

Read More