สหกิจศึกษา

โครงการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2017

  สำหรับท่านที่ต้องพัฒนาตัวเอง มีความตั้งใจอยากจะหาประสบการณ์การทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

Read More

ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน

ผลการประกวด โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีประทุม

Read More

งานสหกิจศึกษา ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษา สจล. ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

งานสหกิจศึกษา ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษา สจล. ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 หรือ 1/2559” ชิงทุนการศึกษาเพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนสถาบันเข้าประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับชาติ รายละเอียดการประกวดผลงาน คลิก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 062-443-8195 หรือ website ส่วนกิจการนักศึกษา  

Read More