ประกาศทุนภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนเฉลิมราชกุมารี

ให้นักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพฯ และติดต่อคุณกนกวรรณ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เบอร์ 02-3298142 รายละเอียดดังนี้ ทุนเฉลิมราชกุมารี

Read More