งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ60 (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน) Update

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ60 (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน) เอกสาร กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ-ปีการศึกษา-2560-ฝึกงาน

Read More

ข่าวผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2560

ข่าวผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2560 1.ข่าวผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี การศึกษา 2560 2.คำร้องผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2560  

Read More

“หนังสือคุ้มครองชั่วคราวอุบัติเหตุนักศึกษา สจล.(ใช้ได้กับบริษัทฝึกงาน)”

“หนังสือคุ้มครองชั่วคราวอุบัติเหตุนักศึกษา สจล.(ใช้ได้กับบริษัทฝึกงาน)” รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสาร

Read More

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สจล.2560

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สจล.รายละเอียด รายละเอียดประกันอุบัติเหตุ-ปีการศึกษา-2560-แก้ไข แบบฟอร์ม-ใบเบิกประกันอุบัติเหตุแจ้งเหตุนักศึกษา รายชื่อโรงพยาบาลตามคู่สัญญา

Read More

ประกาศผลพิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลพิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศผลพิจารณารบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา-ปีการศึกษา-2560

Read More

รายชื่อขออนุมัติผ่อนผันทหาร ปี 2560 (กทม. และ ต่างจังหวัด)

รายชื่อขออนุมัติผ่อนผันทหาร ปี 2560 (กรุงเทพมหานคร) : รายละเอียด รายชื่อขออนุมัติผ่อนผันทหาร ปี 2560 (ต่างจังหวัด) : รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติม งานบริการและสวัสดิการ โทร 02-329-8000 ต่อ 3243 (พี่ตุ๊ก)

Read More

รายละเอียดเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สจล.

รายละเอียดเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สจล. ประจำปีการศึกษา 2559 เอกสารแนบ รายละเอียดประกันอุบัติเหตุ รายชื่อโรงพยาบาล เอกสารคำร้องเบิกสินไหม

Read More