งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

“เชิญเสนอราคารับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2562”

“เชิญเสนอราคารับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2562” รายละเอียดประกาศ ตามไฟล์ที่แนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรนิภา สุขพันธ์/ว่าที่รต.อภิชัย แส้ทอง โทรศัพท์ 02 3298000 ต่อ 3243 (วัน เวลา ราชการ) หรือ โทร. 081 3649071 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่  1.ประกาศ เงื่อนไขรับประกันภัยอุบัติเหตุ 2562

Read More

รายชื่อขออนุมัติผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2562

รายชื่อขออนุมัติผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2562 ตาม Links ด้านล่างนี้ค่ะ 1.กรุงเทพมหานคร ปี 2562 2. รวมต่างจังหวัด ปี 2562 จะเป็นรายชื่อของนักศึกษาที่มายื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับสถาบัน ในปีการศึกษา 2561 เท่านั้น (ยื่นคำร้องไว้เดือนตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562)

Read More

รายละเอียดความคุ้มครองอุบัติเหตุและแบบคำร้องปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มเบิกสินไหมนักศึกษาปี 2561 รายละเอียดประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สจล ปีการศึกษา 2561

Read More

รายละเอียดความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2561

Read More

ประกาศ ผลการคัดเลือกบริษัทเข้าทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกบริษัทเข้าทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2561 ประกาศผลการคัดลือกบริษัทประกันอุบัติเหต

Read More

“เชิญเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2561”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรนิภา สุขพันธ์ และว่าที่รต.อภิชัย แส้ทอง งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 3298000 ต่อ 3243 วันเวลาราชการ หรือที่ 081 -3649071 e-mail: gampao9324@gmail.com Tor รายละเอียดและแบบเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ

Read More