งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ข่าวผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2560

ข่าวผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2560 1.ข่าวผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี การศึกษา 2560 2.คำร้องผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2560  

Read More

“หนังสือคุ้มครองชั่วคราวอุบัติเหตุนักศึกษา สจล.(ใช้ได้กับบริษัทฝึกงาน)”

“หนังสือคุ้มครองชั่วคราวอุบัติเหตุนักศึกษา สจล.(ใช้ได้กับบริษัทฝึกงาน)” รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสาร

Read More

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สจล.2560

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สจล.รายละเอียด รายละเอียดประกันอุบัติเหตุ-ปีการศึกษา-2560-แก้ไข แบบฟอร์ม-ใบเบิกประกันอุบัติเหตุแจ้งเหตุนักศึกษา รายชื่อโรงพยาบาลตามคู่สัญญา

Read More

ประกาศผลพิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลพิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศผลพิจารณารบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา-ปีการศึกษา-2560

Read More

รายชื่อขออนุมัติผ่อนผันทหาร ปี 2560 (กทม. และ ต่างจังหวัด)

รายชื่อขออนุมัติผ่อนผันทหาร ปี 2560 (กรุงเทพมหานคร) : รายละเอียด รายชื่อขออนุมัติผ่อนผันทหาร ปี 2560 (ต่างจังหวัด) : รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติม งานบริการและสวัสดิการ โทร 02-329-8000 ต่อ 3243 (พี่ตุ๊ก)

Read More

รายละเอียดเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สจล.

รายละเอียดเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สจล. ประจำปีการศึกษา 2559 เอกสารแนบ รายละเอียดประกันอุบัติเหตุ รายชื่อโรงพยาบาล เอกสารคำร้องเบิกสินไหม

Read More