งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

รายละเอียดความคุ้มครองอุบัติเหตุและแบบคำร้องปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มเบิกสินไหมนักศึกษาปี 2561 รายละเอียดประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สจล ปีการศึกษา 2561

Read More

รายละเอียดความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2561

Read More

ประกาศ ผลการคัดเลือกบริษัทเข้าทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกบริษัทเข้าทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2561 ประกาศผลการคัดลือกบริษัทประกันอุบัติเหต

Read More

“เชิญเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2561”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรนิภา สุขพันธ์ และว่าที่รต.อภิชัย แส้ทอง งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 3298000 ต่อ 3243 วันเวลาราชการ หรือที่ 081 -3649071 e-mail: gampao9324@gmail.com Tor รายละเอียดและแบบเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ

Read More

“หนังสือคุ้มครองชั่วคราวอุบัติเหตุนักศึกษา สจล.(ใช้ได้กับบริษัทฝึกงาน)”

“หนังสือคุ้มครองชั่วคราวอุบัติเหตุนักศึกษา สจล.(ใช้ได้กับบริษัทฝึกงาน)” รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสาร

Read More

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สจล.2560

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สจล.รายละเอียด รายละเอียดประกันอุบัติเหตุ-ปีการศึกษา-2560-แก้ไข แบบฟอร์ม-ใบเบิกประกันอุบัติเหตุแจ้งเหตุนักศึกษา รายชื่อโรงพยาบาลตามคู่สัญญา

Read More