งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

รายชื่อผ่อนผันทหารปีการศึกษา 2560 (รายงานตัว เมษายน 2561)

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงเอกสารที่ทางสถาบันส่งถึงจังหวัดเพื่อขอผ่อนผันให้นักศึกษาเท่านั้น สาระสำคัญนักศึกษาที่ขอผ่อนผันต้องไปตรวจสอบรายชื่อที่อำเภอ/เขต อีกครั้งว่ามีชื่อตนผ่อนผันหรือไม่ (ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารนี้ยื่นในวันตรวจเลือก ว่าได้ทำเอกสารผ่อนผันมาแล้ว)                เอกสารที่ต้องใช้วันรายงานตัว บัตรประชาชน สด.9 สด.35 นักศึกษาต้องไปรายงานตัวในวันเกณฑ์ทหาร                                                        ถ้าไม่ไปถือว่าหนีทหารมีความผิดทางอาญา หากมีข้อสงสัย ติดต่อคุณวรรนิภาและว่าที่ร้อยตรี อภิชัย โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3243 วันเวลาราชการ หรือ gampao9324@gmail.com งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา    สามารถดูรายชื่อได้ตามLinkนี้  นะคะ  https://drive.google.com/drive/folders/1_0pPslOYo1blq3lRrTsx8lSh-A8zhfke?usp=sharing

Read More

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ60 (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน) Update

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ60 (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน) เอกสาร กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ-ปีการศึกษา-2560-ฝึกงาน

Read More

ข่าวผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2560

ข่าวผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2560 1.ข่าวผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี การศึกษา 2560 2.คำร้องผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2560  

Read More

“หนังสือคุ้มครองชั่วคราวอุบัติเหตุนักศึกษา สจล.(ใช้ได้กับบริษัทฝึกงาน)”

“หนังสือคุ้มครองชั่วคราวอุบัติเหตุนักศึกษา สจล.(ใช้ได้กับบริษัทฝึกงาน)” รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสาร

Read More

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สจล.2560

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สจล.รายละเอียด รายละเอียดประกันอุบัติเหตุ-ปีการศึกษา-2560-แก้ไข แบบฟอร์ม-ใบเบิกประกันอุบัติเหตุแจ้งเหตุนักศึกษา รายชื่อโรงพยาบาลตามคู่สัญญา

Read More

รายละเอียดเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สจล.

รายละเอียดเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สจล. ประจำปีการศึกษา 2559 เอกสารแนบ รายละเอียดประกันอุบัติเหตุ รายชื่อโรงพยาบาล เอกสารคำร้องเบิกสินไหม

Read More