ข่าวทุนการศึกษา

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินห้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาผู้กู้ยืมชั้นปีสุดท้าย วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 พบกันนะคะ เตรียมกระดาษโน๊ต หรือสมุดเล็กๆ ไปด้วยนะ เผื่อจดรายละเอียดสำคัญที่ตนเองสนใจค่ะ ถ้าผู้ปกครองของนักศึกษาสะดวกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะ ณ หอประชุมสถาบัน (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น. แยกฝั่งตามคณะที่แจ้งนะคะ เพื่อความรวดเร็วจ้า ป.ล. พรุ่งนี้งดให้บริการที่สำนักงานกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. นะคะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่จ้า กยศ.สจล.😉 21พ.ค.62 ตามลิ้งข้างล่างนี้ค่ะ https://www.facebook.com/StudentLoan.KMITL/photos/pcb.2198800073566632/2198795880233718/?type=3&theater

Read More

ประกาศรายชื่อทุนทำชื่อเสียงให้สถาบัน ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ได้รับทุนตามเอกสารแนบ ค่ะ ประกาศทุนทำชื่อเสียงให้สถาบัน ปีการศึกษา 2560

Read More

ด่วน !!! นักศึกษาทุนเรียนดีที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

ด่วน นักศึกษาทุนเรียนดีที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ นักศึกษาทุนเรียนดีที่ต้องส่งเอการเพิ่ม

Read More

ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เทศโก้ โลตัส ส่งใบสมัครที่คณะภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 รายละเอียดดังนี้ ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนเฉลิมราชกุมารี

ให้นักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพฯ และติดต่อคุณกนกวรรณ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เบอร์ 02-3298142 รายละเอียดดังนี้ ทุนเฉลิมราชกุมารี

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทต่อเนื่องจนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง ปี 2561

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่อง สจล. ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่อง สจล. ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศทุนต่อเนื่อง60

Read More