Aranyika

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินห้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาผู้กู้ยืมชั้นปีสุดท้าย วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 พบกันนะคะ เตรียมกระดาษโน๊ต หรือสมุดเล็กๆ ไปด้วยนะ เผื่อจดรายละเอียดสำคัญที่ตนเองสนใจค่ะ ถ้าผู้ปกครองของนักศึกษาสะดวกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะ ณ หอประชุมสถาบัน (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น. แยกฝั่งตามคณะที่แจ้งนะคะ เพื่อความรวดเร็วจ้า ป.ล. พรุ่งนี้งดให้บริการที่สำนักงานกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. นะคะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่จ้า กยศ.สจล.😉 21พ.ค.62 ตามลิ้งข้างล่างนี้ค่ะ https://www.facebook.com/StudentLoan.KMITL/photos/pcb.2198800073566632/2198795880233718/?type=3&theater

Read More

สรุปงาน KMITL Super Hi-Tech Job Fair 2562

สรุปงาน KMITL Super Hi-Tech Job Fair 2562 วันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส่วนกลาง รายละเอียด สรุปงาน KMITL Super Hi-Tech Job Fair 2562

Read More

“เชิญเสนอราคารับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2562”

“เชิญเสนอราคารับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2562” รายละเอียดประกาศ ตามไฟล์ที่แนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรนิภา สุขพันธ์/ว่าที่รต.อภิชัย แส้ทอง โทรศัพท์ 02 3298000 ต่อ 3243 (วัน เวลา ราชการ) หรือ โทร. 081 3649071 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่  1.ประกาศ เงื่อนไขรับประกันภัยอุบัติเหตุ 2562

Read More

รายชื่อขออนุมัติผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2562

รายชื่อขออนุมัติผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2562 ตาม Links ด้านล่างนี้ค่ะ 1.กรุงเทพมหานคร ปี 2562 2. รวมต่างจังหวัด ปี 2562 จะเป็นรายชื่อของนักศึกษาที่มายื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับสถาบัน ในปีการศึกษา 2561 เท่านั้น (ยื่นคำร้องไว้เดือนตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562)

Read More

รายละเอียดความคุ้มครองอุบัติเหตุและแบบคำร้องปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มเบิกสินไหมนักศึกษาปี 2561 รายละเอียดประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สจล ปีการศึกษา 2561

Read More

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับ บริษัท โอเอสซี พัฒนา จำกัด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับ บริษัท โอเอสซี พัฒนา จำกัด

Read More

ประกาศรายชื่อทุนทำชื่อเสียงให้สถาบัน ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ได้รับทุนตามเอกสารแนบ ค่ะ ประกาศทุนทำชื่อเสียงให้สถาบัน ปีการศึกษา 2560

Read More

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนนักศึกษาฝึกงาน บริษัท แวนเนส พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด

สำหรับนักศึกษาคนใดที่มีความสนใจในโปรแกรมการฝึกงานในทรัพยากรมนุษย์ (สรรหา) เจ้าหน้าที่ธุรการและบัญชีระหว่างสิงหาคม 2018 – เมษายน 2019 โครงการฝึกงานที่ให้คำปรึกษาแวนเนสพลัส

Read More