puk

โครงการนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน สำหรับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 สจล.

สำหรับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 สจล. พบกับประสบการณ์ที่ไร้ขีดจำกัด ในการเตรียมความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานอย่างเต็มตัว👨‍💻👩‍💻 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://career.thaibev.com สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://career.thaibev.com #Changjunior7

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่อง สจล. ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่อง สจล. ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศทุนต่อเนื่อง60

Read More

ประกาศรายชื่อหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ3 ทดแทนผู้สละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ3 ทดแทนผู้สละสิทธิ์ ประกาศ ประกาศหอพัก รอบที่3

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เอกสาร : ประกาศและรายชื่อ เมื่อชำระเงินแล้วสามารถแจ้งชำระเงินได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้ หรือ โทรแจ้งตามเบอร์โทรในประกาศ เลือกช่องทางอย่างใดอย่างหนึ่ง(หากข้อมูลชื่อ หรือรายละเอียดอื่นสะกดผิด กรุณาแจ้งในช่องหมายเหตุ)     ***แจ้งชำระเงิน***

Read More

“หนังสือคุ้มครองชั่วคราวอุบัติเหตุนักศึกษา สจล.(ใช้ได้กับบริษัทฝึกงาน)”

“หนังสือคุ้มครองชั่วคราวอุบัติเหตุนักศึกษา สจล.(ใช้ได้กับบริษัทฝึกงาน)” รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสาร

Read More

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สจล.2560

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สจล.รายละเอียด รายละเอียดประกันอุบัติเหตุ-ปีการศึกษา-2560-แก้ไข แบบฟอร์ม-ใบเบิกประกันอุบัติเหตุแจ้งเหตุนักศึกษา รายชื่อโรงพยาบาลตามคู่สัญญา

Read More

ประกาศผลพิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลพิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศผลพิจารณารบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา-ปีการศึกษา-2560

Read More