กิจกรรมสร้างคน…

ซื่อสัตย์   ใฝ่รู้  สู้งาน

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานกองทุน กยศ และกรอ

งานสหกิจศึกษาและการฝึกงานนักศึกษา

รายละเอียด Click

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรสหกิจ  Click

 

 

แนะแนวการศึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา

รายละเอียด Click

สมัครเรียนวิชาทหาร

รายละเอียด คลิ๊ก
สมัครออนไลน์ คลิ๊ก
Facebook
เขาชนไก่

สมัครเรียน รด.61

งานกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมสร้างสรรค์ ประสบการณ์สร้างเสริม
เพิ่มเติมคือความรู้ ควบคู่อัตลักษณ์สถาบัน

งานทุนการศึกษา

การบริการด้านทุนการศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานวิชาทหาร ประกันอุบัติเหตุ ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

งานหอพักนักศึกษา

อบอุ่น ปลอดภัย ใส่ใจแก้ปัญหา ส่งเสริมพัฒนา นำพาประสบความสำเร็จ

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพนักศึกษา

ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ และการออกกำลังกาย

รายละเอียดความคุ้มครองอุบัติเหตุและแบบคำร้องปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มเบิกสินไหมนักศึกษาปี 2561 รายละเอียดประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สจล ปีการศึกษา 2561

Read More

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับ บริษัท โอเอสซี พัฒนา จำกัด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับ บริษัท โอเอสซี พัฒนา จำกัด

Read More

ประกาศรายชื่อทุนทำชื่อเสียงให้สถาบัน ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ได้รับทุนตามเอกสารแนบ ค่ะ ประกาศทุนทำชื่อเสียงให้สถาบัน ปีการศึกษา 2560

Read More

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนนักศึกษาฝึกงาน บริษัท แวนเนส พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด

สำหรับนักศึกษาคนใดที่มีความสนใจในโปรแกรมการฝึกงานในทรัพยากรมนุษย์ (สรรหา) เจ้าหน้าที่ธุรการและบัญชีระหว่างสิงหาคม 2018 – เมษายน 2019 โครงการฝึกงานที่ให้คำปรึกษาแวนเนสพลัส

Read More

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริษัท SBI Thai Online จำกัด

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริษัท SBI Thai Online จำกัด สำหรับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์การทำงาน เอกสารรายละเอียดการรับสมัคร  

Read More

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานนักศึกษาฝึกงาน บริษัท SBI Thai Online จำกัด

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานนักศึกษาฝึกงาน บริษัท SBI Thai Online จำกัด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หรือนักศึกษาจบใหม่ เอกสารรายละเอียดการสมัคร  

Read More

ประกาศรายชื่อหอพักนักศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อหอพักนักศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 -ประกาศ –> ประกาศรายชื่อหอพักนักศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 **กรุณาอ่านประกาศรับสมัครให้ครบถ้วน**

Read More